הצעת חוק: לעגן בחוק יסוד את עקרון השוויון

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – שוויון)

לפני מספר שנים קיבלה הכנסת את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק-יסוד זה לא מעגן בצורה מפורשת את אחד מהעקרונות החשובים ביותר לכל משטר דמוקרטי. חוק-היסוד חסר את עקרון השוויון.
בהכרזה על הקמת מדינת ישראל נאמר כי המדינה "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין…". למרות זאת, ועל אף שעברו יותר מחמישים שנה מהקמת המדינה, לא עוגן עקרון השוויון בחוק-יסוד.
על כן, מוצע להוסיף את עקרון "השוויון" לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 הוספת סעיף 7א:
1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו , אחרי סעיף 7 יבוא:
"שוויון:
7א. הכל שווים בפני החוק; כל אזרח זכאי לשוויון הזדמנויות; אין להפלות בין אדם לאדם מטעמי גזע, לאום, מין, עדה, דת, זרם דתי, השקפה, מעמד אישי או חברתי, השתייכות פוליטית או מכל טעם אחר."

דברי הסבר
לפני מספר שנים קיבלה הכנסת את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק-יסוד זה לא מעגן בצורה מפורשת את אחד מהעקרונות החשובים ביותר לכל משטר דמוקרטי. חוק-היסוד חסר את עקרון השוויון.
בהכרזה על הקמת מדינת ישראל נאמר כי המדינה "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין…". למרות זאת, ועל אף שעברו יותר מחמישים שנה מהקמת המדינה, לא עוגן עקרון השוויון בחוק-יסוד.
על כן, מוצע להוסיף את עקרון "השוויון" לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה, על שולחן הכנסת השש-עשרה ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת עזמי בשארה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2556/15; פ/4232/15; פ/1002/16; פ/1840/16; פ/348/17).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ג – 22.4.13