הצעת חוק: לעגן את עקרונות מגילת העצמאות בחוק יסוד

הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות והמדינה היהודית והדמוקרטית

במסגרת חוק זה מוצע לעגן את מגילת העצמאות, המבטאת את ה"אני מאמין" של המדינה, ואת עקרונות היסוד העומדים בבסיסה, ולתת לה תוקף של חוק יסוד.

שינוי גודל גופנים