הצעת חוק: לעגן את עקרונות מגילת העצמאות בחוק יסוד

הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות והמדינה היהודית והדמוקרטית

במסגרת חוק זה מוצע לעגן את מגילת העצמאות, המבטאת את ה"אני מאמין" של המדינה, ואת עקרונות היסוד העומדים בבסיסה, ולתת לה תוקף של חוק יסוד.