הצעת חוק: לעגן את הסטטוס-קוו בחקיקה

הצעת חוק-יסוד: שימור הסטטוס-קוו בישראל

בשנים האחרונות ישנה זחילה מתמשכת וכרסום מעמיק בסטטוס קוו. דוגמת השמירה על השבת שבעבר הלא רחוק לא העזו לחללה, הניסיונות לפגוע במערך הנישואין והגיור מכפי שנהג עד כעת, הכשרות ועוד. וכעת, האיום חלילה, על ההסדר שפעל במשך למעלה משישים שנה בנושא הסדרת מעמדם של הישיבות ועולם התורה.
כאמור, לאור הפרצות הרבות שיש בסטטוס קוו, יש לעגן את המצב בחקיקה.

מטרה:
1. חוק-יסוד זה מטרתו לשמר את הוראות הדין הקיים והמצב הנוהג בעניינים המנויים בסעיף 2.
שימור הדין הקיים והמצב הנוהג:
2. הדין הקיים והמצב הנוהג שחלו בכנסת השמונה-עשרה יוסיפו לחול בעניינים אלה: 
   (1) שירותי תחבורה ציבורית, לרבות אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית ואניות;
   (2) ימי שבת ומועדי ישראל (להלן – ימי מנוחה);
   (3) עבודה בימי מנוחה;
   (4) שירות ביטחון למי שלומד לימודים תורניים בישיבה שאושרה על ידי שר הביטחון;
   (5) מעמד אישי ומשפחה;
   (6) המקומות הקדושים.
תחולה:
3. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד הוראות חוק זה.
יציבות:
4. אין בכוחו של חיקוק לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.

דברי הסבר

בשנים האחרונות ישנה זחילה מתמשכת וכרסום מעמיק בסטטוס קוו. דוגמת השמירה על השבת שבעבר הלא רחוק לא העזו לחללה, הניסיונות לפגוע במערך הנישואין והגיור מכפי שנהג עד כעת, הכשרות ועוד. וכעת, האיום חלילה, על ההסדר שפעל במשך למעלה משישים שנה בנושא הסדרת מעמדם של הישיבות ועולם התורה.
כאמור, לאור הפרצות הרבות שיש בסטטוס קוו, יש לעגן את המצב בחקיקה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשע"ג – 6.5.13