הצעת חוק: למנוע ממפלגות ללא ייצוג נשי ברשימתן להבחר לכנסת


הצעת חוק זאת שהגישה ח"כ קסניה סבטלובה מבקשת למנוע את התמדדותן בבחירות של מפלגות אשר אין ברשימתן ייצוג לנשים. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "מצב דברים זה, בו בחלק מרשימות המועמדים אין כלל מועמדות, פוגע בייצוג של % בקרב האוכלוסיה ובכך פוגע באופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל ושם חסם משמעותי לקראת קידומה של מדינת ישראל להיות מדינה נאורה הנותנת ביטוי וייצוג פוליטי לכלל המגזרים, הקהילות והחלקים אשר מרכיבים את פסיפס האזרחות במדינת ישראל. תיקון זה בא לתקן הפליה ראשונית זו בכך שתהיה חובה כלשהיא בייצוג לשני המינים עוד לפני שאנו מגיעים לרצון לייצוג ההולם את חלקן של נשים באוכלוסיה".

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון-מניעת השתתפות בבחירות בשל אי יצוג לשני המינים):
הוספת עילת מניעת השתתפות רשימת מועמדים בבחירות לכנסת –
 אי מתן ייצוג לשני 6 א(א) יתווסף סעיף קטן 7 בחוק יסוד: הכנסת, סעיף המינים.

דברי הסבר
חלקן של נשים בחברה הישראלית הינו 25% חרף זאת ישנן רשימות לכנסת אשר מדירות נשים מרשימותיהן כך שכלל רשימת המועמדים המוגשת לועדת הבחירות המרכזית אין אפילו אישה אחת. מטרת הצעת חוק זו הוא למנוע את מצב זה, ולהתערב במקום האלמנטרי ביותר בו מוגדרים התנאים לפיהם תימנע השתתפות רשימת מועמדים לבחירות לכנסת, ולמנוע את השתתפותן של רשימות מועמדים ללא כל מועמדות. חלקה הדמוקרטי של המדינה, בתוך הצמד המגדיר את אופיה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית , אמור, כמובן מאליו, לכוון לכך שתהיה ייצוגיות ראויה בשלטון לכלל הציבור בישראל, ובתיקים רבים המגיעים לערכאות השיפוטיות נטענת טענה זו, אשר איננה מתקבלת בבתי המשפט, שייצוג לנשים בקרב רשימות המועמדים מחייב מכח חוק יסוד: הכנסת, ומבטא את דמוקרטיותה של מדינת ישראל. משום שהטיעון שהייצוג לשני המינים לא מתקבל על-ידי הרשות השופטת מוצע בזאת לכתוב זאת בחקיקת היסוד של מדינת ישראל. מצב דברים זה, בו בחלק מרשימות המועמדים אין כלל מועמדות, פוגע בייצוג של % בקרב האוכלוסיה ובכך פוגע באופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל ושם חסם משמעותי לקראת קידומה של מדינת ישראל להיות מדינה נאורה הנותנת ביטוי וייצוג פוליטי לכלל המגזרים, הקהילות והחלקים אשר מרכיבים את פסיפס האזרחות במדינת ישראל. תיקון זה בא לתקן הפליה ראשונית זו בכך שתהיה חובה כלשהיא בייצוג לשני המינים עוד לפני שאנו מגיעים לרצון לייצוג ההולם את חלקן של נשים באוכלוסיה.
=