הצעת חוק לימוד מורשת עדות ישראל

ביום א', 19 בדצמבר 2021, ט"ו בטבת תשפ"ב, הונחה לפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק לימוד מורשת עדות ישראל.

יוזם הצעת החוק היינו: חה"כ דסטה גדי יברקן (ליכוד).

דברי ההסבר:

"מורשת עדות ישראל היא נכס תרבותי חיוני לעם היהודי. למרבה הצער, מערכת החינוך אינה מתייחסת להיסטוריה של כל עדות ישראל ומנפה מתוך תכניות הלימודים תכנים חשובים ומשמעותיים. כך, לדוגמא, כמעט לא מתייחסים לאירועים שקדמו לעליות מארצות ערב והאסלאם דוגמת הפרהוד בעיראק, וקורותיהם של יהודי בריה"מ לשעבר בתקופת השואה כמעט ולא זוכים לאזכור.

קיבוץ הגלויות, שיבתו של עם ישראל לארצו לאחר אלפיים שנות גלות, כמוה כמשפחה שחזרה והתאחדה אחרי שנים רבות. טבעי שנרצה לדעת מה עבר על בני משפחתנו בשנים שלא היו בקרבתנו.

בניית תכנית לימודית שתועבר בבתי הספר לתלמידי ישראל יכולה להוות צעד ראשוני בהעמקת ההיכרות של מורשות שונות של עם ישראל ובכך היא תסייע לנפץ סטראוטיפים, דעות קדומות וגילויי שנאה בין עדות שונות בעם ישראל.

מטרתו של חוק מוצע זה להקנות לתלמידים ולתלמידות ידע נרחב יותר אודות מורשת עדות ישראל ולחשוף אותם לחלקים הרבים המרכיבים את הפסיפס של החברה הישראלית."

הצעת חוק לימוד מורשת עדות ישראל