הצעת חוק: לחייב את בתי הספר וצה"ל לציין את יום ירושלים

יום ירושלים הוא יום חג למדינת ישראל המצוין בכל שנה בכ"ח באייר, ישנה חשיבות רבה לכך שבתי ספר, יחידות צה"ל ועוד, ידעו ויכירו את מכלול הערכים עליהם מושתתת מדינת ישראל ויתחנכו לאהבת הארץ בכלל ולבירה הנצחית ירושלים בפרט. על כן, ראוי לקיים פעילות ערכית המציינת את יום ירושלים במסגרות השונות מתוך תפיסה כי על אזרחי ישראל וילדיהם ללמוד ולהכיר את תולדותיה של ירושלים ואת חשיבותה של העיר בעבר ובהווה ולעתידו עם ישראל ומדינת ישראל.
בהצעת חוק זאת, מוצע לעגן פעילות חינוכית על ידי חיוב מוסדות חינוך, צה"ל ומוסדות המדינה לציין יום חג זה באמצעות הסברה, מערכי שיעור מיוחדים, טקס, השתתפות באירועים ועוד.

הצעת חוק יום ירושלים (תיקון – קיום פעילויות), התשע"ד–2014

תיקון סעיף 1

1. בחוק יום ירושלים, התשנ"ח–1998 , בסעיף 1, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
        "(ג)    יום ירושלים יצוין –
            (1)    בפעילות חינוכית-ערכית שתיוחד ליום זה במוסדות החינוך, לרבות המוסדות להשכלה גבוהה, לפי הוראות שיקבע שר החינוך;
            (2)    בפעילויות שייוחדו ליום זה במחנות צה"ל, לפי הוראות שיקבע ראש המטה הכללי;
            (3)    בפעילויות שייוחדו ליום זה בנציגויות ישראל בחוץ לארץ, לפי הוראות שיקבע שר החוץ;
            (4)    בפעילויות שייוחדו ליום זה במוסדות המדינה, לפי הוראות שיקבע ראש הממשלה."

דברי הסבר
יום ירושלים הוא יום חג למדינת ישראל המצוין בכל שנה בכ"ח באייר, כפי שנקבע בחוק יום ירושלים, התשנ"ח¬¬–1998. ביום זה אזרחי מדינת ישראל ובני העם היהודי חוגגים את שחרורה ואיחודה של העיר ירושלים ואת שובו של העם היהודי אל האתרים ההיסטוריים והמקודשים שעליהם חלמו והתפללו במשך אלפי שנים.
ביום זה ירושלים לובשת חג ורבים מגיעים אליה מכל קצות הארץ לחגוג. ישנה חשיבות רבה לכך שבתי ספר, יחידות צה"ל ועוד, ידעו ויכירו את מכלול הערכים עליהם מושתתת מדינת ישראל ויתחנכו לאהבת הארץ בכלל ולבירה הנצחית ירושלים בפרט. על כן, ראוי לקיים פעילות ערכית המציינת את יום ירושלים במסגרות השונות מתוך תפיסה כי על אזרחי ישראל וילדיהם ללמוד ולהכיר את תולדותיה של ירושלים ואת חשיבותה של העיר בעבר ובהווה ולעתידו עם ישראל ומדינת ישראל.
כיום, במהלך קיומו של יום ירושלים, מתנהלים הלימודים בבתי הספר הממלכתיים כסדרם (למעט טקסים שנערכים בחלק מבתי הספר לציון יום זה). בצורה זו, חלק נכבד מאזרחי ישראל וילדיהם אינם לוקחים חלק ביום "חג המדינה" הנקבע בחוק.
חוק יום ירושלים נחקק מתוך ראייה ציונית, חינוכית והיסטורית. ציונו ואזכורו הם חובה לאומית המוטלת על מוסדות המדינה. מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מחויבת ללמד, לציין, להזכיר ולחנך ליום ירושלים, על מהותו, סמלו ומורשתו.
מוצע לעגן פעילות חינוכית ערכית לעתיד המורשת הישראלית והיהודית על ידי חיוב מוסדות חינוך, צה"ל ומוסדות המדינה לציין יום חג זה באמצעות הסברה, מערכי שיעור מיוחדים, טקס, השתתפות באירועים ועוד.
ההצעה נכתבה בסיוע הסטודנטים של "צעירי ביתנו" ברחבי הארץ הקוראים לשינוי ועיגון יום ירושלים בלוח האירועים של כלל המוסדות הלאומיים והציבוריים.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשע"ד – 30.7.14