הצעת חוק לחיזוק הקשר בין יהודי התפוצות ומדינת ישראל, התשפ"א–2020 של ח"כ יוסף טייב

היום, שני 16.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לחיזוק הקשר בין יהודי התפוצות ומדינת ישראל, התשפ"א–2020 של ח"כ יוסף טייב (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת לחזק את המורשת והחינוך היהודי לצד חיזוק הקשר בין הקהילות היהודיות בעולם למדינת ישראל כחלק מתפיסות היסוד של מדינת מישראל והחזון הציוני. לפיכך, מוצע להטיל על ממשלת ישראל לפעול לחיזוק הקשר בין היהודים בתפוצות לבין מדינת ישראל, במטרה לשמר את המורשת של העם היהודי בקרב הקהילות היהודיות בתפוצות.

עוד מוצע לקבוע כי ממשלת ישראל תקבע תכניות פעולה ורשת תמיכה בתחומי החינוך, ותקבע את המשרד שתחום עיסוקו בתפוצות יפעיל תכניות לחיזוק הקשר ושימור המורשת היהודית בעולם באמצעות תמיכה ברשתות החינוך הלא פורמליים, הסברה, והנגשת מידע וסיוע למיגור האנטישמיות.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          יוסף טייב

______________________________________________

פ/2379/23

הצעת חוק לחיזוק הקשר בין יהודי התפוצות ומדינת ישראל, התשפ"א–2020

מטרה 1. מטרת חוק זה לחזק את הקשר בין היהודים המתגוררים בתפוצות לבין מדינת ישראל, תוך שימור המורשת היהודית בקרב הקהילות היהודיות בעולם ולהטיל על הממשלה לחזק את העם היהודי בתפוצות.
חיזוק הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל 2. ממשלת ישראל תפעל לחיזוק הקשר בין היהודים בתפוצות לבין מדינת ישראל, ותפעל לשימור המורשת של העם היהודי בקרב הקהילות היהודיות  בתפוצות.
הרחבת פעילות, הסברה וקביעת תכניות ממשלתיות 3. ממשלת ישראל תקבע תכניות פעולה ורשת תמיכה בתחומי החינוך הלא פורמלי, הסברה וחיזוק קשר עם יהודי התפוצות, המשרד שהתכנית נקבעה בתחום פעולתו ידווח לממשלה ולוועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכותה, אחת לשנתיים, על הגידול הדמוגרפי וקביעת יעדים ישימים.

דברי הסבר

בשנים האחרונות ובפרט בעידן הקורונה, הקשר בין הקהילות היהודיות בתפוצות למדינת ישראל נחלש ומגמת האנטישמיות רווחת במיוחד לצד תופעת ההתבוללות הגדלה בכל העולם כולו.

הקשר בין הקהילות היהודיות בתפוצות לבין מדינת ישראל הוא קשר מהמעלה הראשונה ובעל משמעות אסטרטגית.

בהצעת החוק זו מוצע לחזק את המורשת והחינוך היהודי לצד חיזוק הקשר בין הקהילות היהודיות בעולם למדינת ישראל כחלק מתפיסות היסוד של מדינת מישראל והחזון הציוני. לפיכך, מוצע להטיל על ממשלת ישראל לפעול לחיזוק הקשר בין היהודים בתפוצות לבין מדינת ישראל, במטרה לשמר את המורשת של העם היהודי בקרב הקהילות היהודיות בתפוצות.

עוד מוצע לקבוע כי ממשלת ישראל תקבע תכניות פעולה ורשת תמיכה בתחומי החינוך, ותקבע את המשרד שתחום עיסוקו בתפוצות יפעיל תכניות לחיזוק הקשר ושימור המורשת היהודית בעולם באמצעות תמיכה ברשתות החינוך הלא פורמליים, הסברה, והנגשת מידע וסיוע למיגור האנטישמיות.

המשרד שתכניות הפעולה נקבעו בתחום פעילותו על ידי הממשלה, ידווח לממשלה ולוועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכותה, אחת לשנתיים, על הגידול הדמוגרפי וקביעת יעדי התכניות ויישומם.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט בחשוון התשפ"א – 16.11.20