הצעת חוק: להתיר לרב ראשי לישראל, המכהן בתפקיד, להיות מועמד לכהונה הסמוכה לכהונתו

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג–2013

סעיף 5(ג) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980, אינו מאפשר לרב ראשי לישראל המכהן בתפקיד, להציג את מועמדותו לבחירה לכהונה הסמוכה לכהונתו. מוצע לבטל את ההוראה האמורה.

תיקון סעיף 5:
1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , בסעיף 5, סעיף קטן (ג) – בטל.

דברי הסבר

סעיף 5(ג) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980, אינו מאפשר לרב ראשי לישראל המכהן בתפקיד, להציג את מועמדותו לבחירה לכהונה הסמוכה לכהונתו. מוצע לבטל את ההוראה האמורה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אלי אפללו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3088/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון קלפה (פ/1260/19).