הצעת חוק: לא ייפתח משא ומתן מדיני על המקומות הקדושים אלא באישור הכנסת

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – אישור הכנסת למשא ומתן על המקומות הקדושים), התשע"ד–2013

בהצעת החוק מוצע כי לא ייפתח משא ומתן מדיני על המקומות הקדושים אלא באישור הכנסת. מטרת הצעת החוק היא למנוע משא ומתן חשאי, ללא ידיעת הכנסת, על המקומות הקדושים ובכללם על המקומות הקדושים לעם היהודי.

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – אישור הכנסת למשא ומתן על המקומות הקדושים), התשע"ד–2013

הוספת סעיף 1א  
  1.    בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967 , אחרי סעיף 1 יבוא:
        "משא ומתן על המקומות הקדושים    1א.    לא ייפתח משא ומתן מדיני על המקומות הקדושים אלא באישור הכנסת."

דברי הסבר

מוצע לקבוע כי משא ומתן על עתיד המקומות הקדושים יובא לידיעה ולאישורה של הכנסת.
מטרת הצעת החוק היא למנוע משא ומתן חשאי, ללא ידיעת הכנסת, על המקומות הקדושים ובכללם על המקומות הקדושים לעם היהודי.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אמסלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/2668/17; פ/1355/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשע"ד – 18.11.13