הצעת חוק: לאפשר לזוגות לא נשואים אשר מנהלים משק בית משותף, ביניהם זוגות בני אותו המין, לאמץ ילדים

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני הזוג), התשע"ד–2013

חוק אימוץ ילדים קובע בסעיף 3 כי מאמצים כשירים הם רק איש ואשתו. עקב כך נמנעת אפשרות האימוץ מזוגות רבים החיים חיי שיתוף תוך קיום משק בית משותף.
הצעה זו מבקשת לאפשר בחוק, גם לזוגות המנהלים משק בית משותף, להיחשב ככשירים לאמץ. בין אם הם גבר ואישה, גבר וגבר או אישה ואישה.

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני הזוג), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 3:
1. בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981 , בסעיף 3 –
    (1) במקום "איש ואשתו יחד" יבוא "בני זוג";
    (2) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
         "(ב) בחוק זה, "בני זוג" – לרבות שני בגירים החיים יחד ומנהלים משק בית משותף".

דברי הסבר
חוק אימוץ ילדים קובע בסעיף 3 כי מאמצים כשירים הם רק איש ואשתו. עקב כך נמנעת אפשרות האימוץ מזוגות רבים החיים חיי שיתוף תוך קיום משק בית משותף. תופעה זו של קיום משק בית משותף ללא נישואין אף הולכת וגדלה בשל אי קיום חלופת נישואין אזרחיים בישראל. מכך נוצרת אפליה בלתי ראויה הדורשת תיקון לחוק. בעבר אף קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז מני מזוז, כי אין מניעה חוקית לאשר לבני זוג מאותו המין, או למי מהם, לאמץ ילד שאינו ילדו של אחד מבני הזוג, בנסיבות שבהן נשקלת בקשה לאימוץ על-ידי אדם יחיד ובכפוף לשיקולי "טובת המאומץ" כמקובל. בנוסף, השירות למען הילד רשאי גם למסור לאימוץ ילד לזוג בני אותו המין, בנסיבות בהן ניתן היה למוסרו לאימוץ לאדם יחיד. בפועל, עמדתו לא יושמה ועד עתה נתקלים בני זוג בבעיות בירוקרטיות הנובעות מלשונו המפורשת של החוק כמתכונתו עתה.
חשוב לציין כי ברוב מדינות המערב כבר ניתנה לבני זוג מאותו המין האפשרות והכשירות לאמץ ילדים. כך למשל במדינות שונות בארצות הברית, בהולנד, בבריטניה, שבדיה, אוסטרליה, ספרד וכן בקנדה במחוזות שונים.
מוצע אם כן לאפשר בחוק, גם לזוגות המנהלים משק בית משותף, להיחשב ככשירים לאמץ. בין אם הם גבר ואישה, גבר וגבר או אישה ואישה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשע"ד – 9.12.13