הצעת חוק: יש לעגן בחוק את הזכות השווה לאישה ואיש להגנה מפני הגבלת חופש התנועה וחופש הביטוי

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון  – הגנה מפני הגבלה על חופש הביטוי ועל חופש התנועה), התשע"ב–2012

לאחרונה אנו עדים לתופעות מדאיגות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי הישראלי.
חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951, קובע את זכותן של נשים במדינת ישראל לשוויון מלא בפני רשויות המדינה. מטרת הצעת חוק זו היא לעגן בחוק זה את הזכות השווה לאישה ולאיש להגנה מפני הגבלת חופש התנועה וחופש הביטוי.

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון  – הגנה מפני הגבלה על חופש הביטוי ועל חופש התנועה), התשע"ב–2012

הוספת סעיף 6א1:
1. בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951 , אחרי סעיף 6א יבוא:
הגנה מפני הגבלה על חופש הביטוי ועל חופש התנועה:
6א1. "לכל אישה ואיש זכות שווה להגנה מפני הגבלה על חופש הביטוי, היצירה והמחאה ומפני הגבלה על חופש התנועה.".

דברי הסבר

לאחרונה אנו עדים לתופעות מדאיגות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי הישראלי. נשים מודרות מהשתתפות באירועי אמנות ותרבות, הכניסה למקומות מסוימים נאסרת עליהן בעת הימצאות גברים במקום, הליכתן של נשים בחלק מרחובות הערים מוגבלת בשל הימצאות גברים באותו מרחב ובחלק משירותי התחבורה הציבורית קיימת הפרדה פיזית בין נשים לגברים. 
חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951, קובע את זכותן של נשים במדינת ישראל לשוויון מלא בפני רשויות המדינה. מטרת הצעת חוק זו היא לעגן בחוק זה את הזכות השווה לאישה ולאיש להגנה מפני הגבלת חופש התנועה וחופש הביטוי.
עיגונה של הזכות להגנה מפני הגבלת חופש הביטוי וחופש התנועה תקדם את המאבק בתופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי הישראלי ותעודד את רשויות המדינה לפעול למיגור התופעה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בטבת התשע"ב – 23.1.12

שינוי גודל גופנים