הצעת חוק: יש לחזק את מערכת החינוך הממלכתית ולהעניק לה עדיפות על-פני מערכות סקטוריאליות ופרטיות

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון –  ביטול השתתפות רשות מקומית ותקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התשע"א–2011

מטרת התיקון היא לחזק את מערכת החינוך הממלכתית בישראל ולהעניק לה עדיפות על-פני מערכות סקטוריאליות ופרטיות.
בשל שינוי בחוק חינוך ממלכתי, משתתפות רשויות החינוך המקומיות בתקצוב מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים בתחומן. השתתפות זו מחלישה באופן ישיר את מערכת החינוך הממלכתית, אשר מלכדת את כלל אזרחי המדינה ודואגת לרמה התחלתית ואחידה של ידע וערכים דמוקרטיים וחברתיים. תוצאה ישירה של תקצוב מוסדות החינוך המוכרים הלא רשמיים היא גריעה מתקציב בתי הספר הממלכתיים. 

ביטול סעיף 11א    1.        בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 , סעיף 11א – בטל.

דברי הסבר

מטרת התיקון היא לחזק את מערכת החינוך הממלכתית בישראל ולהעניק לה עדיפות על-פני מערכות סקטוריאליות ופרטיות.

בשל שינוי בחוק חינוך ממלכתי, משתתפות רשויות החינוך המקומיות בתקצוב מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים בתחומן. השתתפות זו מחלישה באופן ישיר את מערכת החינוך הממלכתית, אשר מלכדת את כלל אזרחי המדינה ודואגת לרמה התחלתית ואחידה של ידע וערכים דמוקרטיים וחברתיים. תוצאה ישירה של תקצוב מוסדות החינוך המוכרים הלא רשמיים היא גריעה מתקציב בתי הספר הממלכתיים.

המצב הקיים מעודד עמותות לפתוח בתי ספר פרטיים שבהם כמעט ולא מתקיימים לימודי יסוד וחינוך הילדים בהם חסר, ולנצל את האפשרות לזכות בתקציב מהרשות המקומית. בנוסף לכך, הפערים בין שכבות החברה מחריפים כאשר בעלי ממון שולחים את ילדיהם לבתי ספר פרטיים יוקרתיים, והרשויות המקומיות נאלצות להשתתף במימונם.
מוצע להשיב את החוק לקדמותו, כלומר לבטל את הסעיף המחייב את הרשויות המקומיות בהשתתפות בתקציב מוסדות החינוך המוכרים הבלתי רשמיים, ולחייבן בתקצוב מוסדות החינוך הממלכתיים בלבד.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת (פ/2654/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' באב התשע"א – 1.8.11