הצעת חוק: יש להכפיל את הענישה במקרים של פגיעה ברגשי דת ומסורת

הצעת חוק העונשין (תיקון – הכפלת ענישה בשל פגיעה ברגשי דת ומסורת), התשע"ג–2013

אנו עדים בתקופה האחרונה לגל של פגיעות במקומות קדושים לרבות מסגדים ובתי קברות מוסלמים, מעשים אשר מאיימים על הסדר הציבורי, הביטחון האישי ועל מעמדם של מקומות דת שונים.
מטרת החוק להגן על בתי הקודש לכל הדתות, באמצעות הגברת ההרתעה על עבריינים שמחוללים ופוגעים בטוהרו של מקום תפילה או בית קברות, והכפלת הענישה על מבצעי עבירות אלה.

תיקון סעיפים 170 עד 172:
1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק העיקרי), בסעיפים 170 עד 172, בכל מקום, במקום "שלוש" יבוא "שש".
תיקון סעיף 173:
2. בסעיף 173 לחוק העיקרי, במקום "שנה אחת" יבוא "שנתיים".

דברי הסבר
אנו עדים בתקופה האחרונה לגל של פגיעות במקומות קדושים לרבות מסגדים ובתי קברות מוסלמים, מעשים אשר מאיימים על הסדר הציבורי, הביטחון האישי ועל מעמדם של מקומות דת שונים.
מטרת החוק להגן על בתי הקודש לכל הדתות, ביניהם מסגדים, ח'ילוות, בתי כנסת וכנסיות, באמצעות הגברת ההרתעה על עבריינים שמחוללים ופוגעים בטוהרו של מקום תפילה או בית קברות, והכפלת הענישה על מבצעי עבירות אלה.
ישנו צורך רב בהגנה על מקומות דת של כל הדתות ובהרתעה וגמול מידתיים מפני ביצוע עבירות מסוג זה אשר מסיתות נגד מגזר או דת מסוימים במטרה לפגוע בו וברגשותיהם הדתיים של אחרים.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואברהים צרצור (פ/3898/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13