הצעת חוק: ירושלים בירת ישראל לא תעבור לגורם זר, אלא ברוב של 80 חברי הכנסת

הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון – רוב מיוחס)

ירושלים היא עיר בעלת מעמד מיוחד ומשמעות היסטורית לעם היהודי. היא בירת הנצח של העם היהודי. כאמור, ירושלים היא ערך מכונן של מדינת ישראל, ומן הראוי שפגיעה בערך מכונן זה תיעשה, לכל הפחות, בהסכמה ציבורית רחבה. ויתור על חלק כלשהו מירושלים מחייב, איפוא, רוב מיוחס של כ 80 חברי כנסת ולא רוב מזדמן או קוניקטוראלי.


הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון – רוב מיוחס)

תיקון סעיף 7     
1. בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל , בסעיף 7, במקום "סעיפים 5 ו-6" יבוא "סעיפים 5 , 6 וסעיף זה", ואחרי "שנתקבל ברוב של" יבוא "שמונים".

דברי הסבר

בחוק-יסוד ירושלים בירת ישראל נקבע כי "לא תועבר אל גורם זר, מדיני או שלטוני, כל סמכות המתייחסת לתחום ירושלים והנתונה על פי דין למדינת ישראל או לעיריית ירושלים אלא ברוב של חברי הכנסת".
ירושלים היא עיר בעלת מעמד מיוחד ומשמעות היסטורית לעם היהודי. היא בירת הנצח של העם היהודי. ירושלים כבירת העם היהודי היא מחויבות דורות. אין עם אחר בעולם שיש לו קשר, בעל מימד של נצח, כה ממושך לעיר הבירה שלו. כ-3000 שנה לאחר שקבע דוד המלך את ירושלים כבירתו של העם היהודי חוללו כיסופי הדורות לירושלים את הנס ההיסטורי שאין לו אח ורע במולדת העמים.
כאמור, ירושלים היא ערך מכונן של מדינת ישראל, ומן הראוי שפגיעה בערך מכונן זה תיעשה, לכל הפחות, בהסכמה ציבורית רחבה. ויתור על חלק כלשהו מירושלים מחייב, איפוא, רוב מיוחס ולא רוב מזדמן או קוניקטוראלי.
לתיקון חוק זה גם תכלית ביטחונית שהרי נסיגת צה"ל מלבנון ותכנית ההינתקות מרצועת עזה הוכיחו כי למקום שממנו ישראל נסוגה נכנסים גורמי טרור שמאיימים על ביטחונם של תושבי ישראל. סכנות ביטחוניות כאלה יש למנוע בעיר שחוברה לה יחדיו.
מטרתו של התיקון לחוק הוא לבצר את אחדותה של ירושלים, להבטיח את עתידה, ולשמור על ביטחון תושביה.
הצעות חוק-יסוד זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת ליה שמטוב (פ/187/18) ועל ידי חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1402/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשע"ד – 18.11.13