הצעת חוק-יסוד: מדינת ישראל- נוסח סיעת יש עתיד לחוק הלאום

הצעת חוק-יסוד: מדינת ישראל מבקשת לקבוע את היותה של מדינת ישראל  מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה. בכך מבקשת הצע"ח להוות חלופה לחוק הלאום.

מספר פנימי: 2017117
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיאיר לפיד
                                                יעל גרמן
                                                מאיר כהן
                                                יעקב פרי
                                                עפר שלח
                                                חיים ילין
                                                קארין אלהרר
                                                יואל רזבוזוב
                                                עליזה לביא
                                                מיקי לוי
                                                אלעזר שטרן

              

______________________________________________                                                  פ/4302/20         

                                       
הצעת חוק-יסוד: מדינת ישראל
 
מהות המדינה
1.
ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה.
משטר מדינת ישראל
2.
מדינת ישראל היא דמוקרטיה.
סמלי מדינת ישראל
3.
(א)      דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו ומגן דוד תכול במרכזו.
 
 
(ב)      סמל המדינה הוא מנורת שבעת קנים, עלי זית בשני צדדיה והמילה "ישראל" למרגלותיה.
 
 
(ג)       המנון המדינה הוא "התקווה".
נוקשות
4.
אין לשנות חוק זה, אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת.

 
דברי הסבר

מוצע לעגן בחוק-יסוד בעל נוקשות את תמצית מהותה של מדינת ישראל ואת סמליה העיקריים. הגדרת מהותה של מדינת ישראל בסעיף הראשון להצעת חוק זו נשענת על ההכרזה על הקמת מדינת ישראל הידועה כמגילת העצמאות, בה נאמר, בין השאר:

"מדינת-ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2883/19), ועל ידי חברת הכנסת רות קלדרון (פ/2907/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת זאב בנימין בגין (פ/1587/20), ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/4252/20).
 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בסיוון התשע"ז – 12.6.17