הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של ח"כ איציק שמולי.

היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת לעגן את הזכות לשוויון בחוק יסוד על מנת לשמור על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהם מגולמים במגילת העצמאות.

מספר פנימי: 2081533

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:         חבר הכנסת          איציק שמולי

 

______________________________________________

פ/772/22

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)

 

הוספת סעיף 5א 1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו[1], אחרי סעיף 5 יבוא:
    "שמירה על השוויון 5א. אין פוגעים בזכות לשוויון מחמת מין, דת, גזע, מוגבלות, נטייה מינית או לאום."

 

דברי הסבר

הזכות לשוויון לא עוגנה עד כה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אך הוכרה בשורה ארוכה של פסקי דין ובחוקים שאינם בעלי מעמד חוקתי.

ואולם חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי חוקק בכנסת העשרים, אף שסעיפים בו מהווים פגיעה בזכות לשוויון. חוק זה, מצטרף לשורת חוקים שהעבירה הממשלה בכנסת העשרים, כגון הצעת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 (המכונה חוק המרכולים), המשמשים כתמרור אזהרה ומהווים סכנה ממשית לערכי היסוד עליהם מושתתת הדמוקרטיה הישראלית.

לכן, קיים צורך דחוף לעגן את הזכות לשוויון בחוק יסוד על מנת לשמור על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהם מגולמים במגילת העצמאות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת ציפי לבני (פ/5391/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בחשוון התש"ף – 25.11.19