הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של חברת הכנסת ציפי לבני (המחנה הציוני)

הצעת חוק זה של חברת הכנסת ציפי לבני (המחנה הציוני) מבקשת לעגן את הזכות לשוויון בחוק יסוד על מנת לשמור על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהם מגולמים במגילת העצמאות.

הכנסת העשרים

יוזמת:        חברת הכנסתציפי לבני       
______________________________________________                                          
                                             פ/5391/20
 
 
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)
 
הוספת סעיף 5א
1.            
בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו[1], אחרי סעיף 5 יבוא:
 
 
"שמירה על השוויון
5א.
אין פוגעים בזכות לשוויון מחמת מין, דת, גזע, מוגבלות, נטייה מינית או לאום."
דברי הסבר
הזכות לשוויון לא עוגנה עד כה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אך הוכרה בשורה ארוכה של פסקי דין ובחוקים שאינם בעלי מעמד חוקתי.
ואולם, כבר בתחילת כנס הקיץ, ביום 30.4.2018 עבר בקריאה ראשונה חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) בתמיכת כל סיעות הקואליציה, אף שסעיפים בו מהווים פגיעה בזכות לשוויון. כמו כן, בימים האחרונים הצהירו ראש הממשלה ושרים בכירים בממשלתו כי בכוונתם לחוקק חוק "עוקף בג"ץ". חוק נוסף העומד לפתחה של הממשלה הנוכחית הוא חוק הפוטר רבבות חרדים מגיוס לצה"ל ופוגע בשוויון בנטל. חוקים אלו, המצטרפים לשורת חוקים שהעבירה הממשלה בכנס החורף, כגון חוק המרכולים, משמשים כתמרור אזהרה ומהווים סכנה ממשית לערכי היסוד עליהם מושתתת הדמוקרטיה הישראלית.
לכן, לאור מאמצי הממשלה הנוכחית לפגוע בדמוקרטיה הישראלית, קיים צורך דחוף לעגן את הזכות לשוויון בחוק יסוד על מנת לשמור על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהם מגולמים במגילת העצמאות.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3425/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/112/19), על ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת (פ/998/19), על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/208/20) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2125/20; הוסרה מסדר היום ביום י"ז בשבט התשע"ו (27 בינואר 2016)).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
 ז' בסיוון התשע"ח – 21.5.18