הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)

ביום א', 7 בדצמבר 2021, א' בטבת תשפ"ב, תונח בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון).

יוזמי הצעת החוק הינם: חה"כ איתן גינזבורג (כחול לבן), חה"כ מירב בן ארי (יש עתיד), חה"כ רם שפע (עבודה), חה"כ גלעד קריב (עבודה), חה"כ רון כץ (יש עתיד), חה"כ מיכל רוזין (מרצ), חה"כ גבי לסקי (מרצ), חה"כ מופיד מרעי (כחול לבן), חה"כ יוראי להב הרצנו (יש עתיד), חה"כ אלון טל (כחול לבן).

דברי ההסבר:

"בהצעת חוק זו מוצע לעגן במפורש בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון, זכות הנחשבת ערך יסוד בכל חברה דמוקרטית. כבר בהכרזה על הקמת המדינה נקבע כי מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני כמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין". מאז עקרון השוויון כזכות יסוד של האדם זכה לביטוי נרחב הן בפסיקת בתי המשפט והן בדברי חקיקה רבים. לפיכך, מוצע לקבוע בחוק היסוד את עקרון-העל שלפיו כל האזרחים שווים בפני החוק, ולצידו לקבוע איסור הפליה בשל הטעמים הנזכרים בהכרזה על הקמת המדינה – דת, גזע ומין, וכן טעמים נוספים אשר זכו להכרה בחוקים העוסקים בשוויון וכאלה שהיוו בסיס להפליה באופן היסטורי – נטייה מינית, מעמד אישי, ארץ מוצא, גיל ומוגבלות."

כבוד האדם וחירותו (הזכות לשיוויון)