הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק)

מספר פנימי: 2085592

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת אוסאמה סעדי
                                          אחמד טיבי
                                סונדוס סאלח

 

______________________________________________

פ/11/23

 

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק)

 

ביטול החוק 1. חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי[1]  – בטל.

דברי הסבר

חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי מדיר את אוכלוסיית המיעוטים במדינה, לרבות האזרחים הערבים, ופוגע קשות בשווין החברתי, הכלכלי והפוליטי על ידי שלילת זכויותיהם הבסיסיות. חוק-יסוד זה הוא כתם שחור על הדמוקרטיה במדינה ועל כן מוצע לבטלו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5775/20), על ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5776/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5875/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/214/22), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/911/22), ועל ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1149/22).

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ו בניסן התש"ף – 20.4.20

[1] ס"ח התשע"ח, עמ' 898.