הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק)

מספר פנימי: 2086084

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמת:        חברת הכנסת         תמר זנדברג

 

______________________________________________

פ/332/23

 

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק)

 

ביטול החוק 1. חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי[1] – בטל.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לבטל את חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי שהתקבל במהלך כוחני והליך פוליטי בעייתי. קבלת החוק היא תוצאה של מסכת לחצים פוליטיים, שעוררה ביקורת, בין השאר, בקרב לא מעט מחברי הכנסת שנאלצו להצביע עבורו ואף איננו משקף הסכמה רחבה בחברה ובכנסת. כמו כן, החוק איננו כולל את ערך השוויון ואיננו מגדיר את מדינת ישראל כדמוקרטיה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5775/20), על ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5776/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5875/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/214/22), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/911/22), ועל ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1149/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/11/23).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' באייר התש"ף – 26.4.20

 

 

[1] ס"ח התשע"ח, עמ' 898.