הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק) של מפלגת מרצ

היום, שני 29.10.2018 הונחה על שולחן הכנסת  הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק) של מפלגת מרצ. 

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת       
 
מוסי רז                                          אילן גילאון                                          תמר זנדברג                               מיכל רוזין                                       עיסאווי פריג'
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5775/20
 
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק)
ביטול החוק
1.
חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי[1] – בטל.
דברי הסבר
חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (להלן ­­– חוק הלאום) הוא חוק לא דמוקרטי מכיוון שהוא סותר את ערך השוויון הנמצא בבסיסה של השיטה הדמוקרטית. החוק מעניק זכויות יתר לאזרחיה היהודים של המדינה ובכך הופך את מעמדם של האזרחים הלא יהודים של המדינה לנמוך יותר.
כמו כן, חוק הלאום סותר את מגילת העצמאות, שהיא המסמך המכונן של מדינת ישראל ואשר לאורה אמור היה להיכתב חוק היסוד.
נוסף על כך, חוק הלאום מתעלם ממי שנתונים תחת חסותו של השלטון הצבאי של מדינת ישראל משנת 1967 ועד היום. כל עוד מדינת ישראל שולטת על שכניה המבקשים הגדרה עצמית במדינה שתיכון לצידה של מדינת ישראל, על חוק הלאום להתייחס אליהם. בהיעדר התייחסות כזו, החוק מייצר קושי בכל משא ומתן שמטרתו תהיה לפתור את הסכסוך העקוב מדם בין הישראלים לפלסטינים.
מיום היווסדה, מתקיים במדינת ישראל מרקם עדין המורכב מיהודים (דתיים, חילוניים, מסורתיים, אשכנזים, מזרחים, אתיופים ויוצאי ברית-המועצות לשעבר) ומלא-יהודים (פלסטינים, דרוזים, צ'רקסים, שומרונים). מדינת ישראל היא מדינת מהגרים צעירה ולכן הקרקע המשותפת עליה עומדים כל אזרחי המדינה הייתה צרה במיוחד והתבססה על עקרון השוויון ועל אופייה הדמוקרטי של המדינה. חוק הלאום מצמצם את הקרקע המשותפת הזו ואף חוצץ, מפלג ומשסע את החלקים השונים שבאוכלוסיית המדינה.
נוכח כל אלה, מדובר בחוק המנוגד לאופייה של המדינה, שחסרונותיו עולים על יתרונותיו ולפיכך מוצע לבטלו.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בחשוון התשע"ט – 29.10.18
 
[1] ס"ח התשע"ח, עמ' 898.

שינוי גודל גופנים