הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – הרחבת תחולת ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל לעדה הדרוזית) של ח"כ חמד עמאר

היום, שני 22.10.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – הרחבת תחולת ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל לעדה הדרוזית). הצעת החוק מבקשת, להרחיב את תחולת ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל כפי שמוגדרת בחוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, כך שתכלול גם את העדה הדרוזית.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת        
חמד עמאר                                          רוברט אילטוב                                          עודד פורר                          יוליה מלינובסקי
              
______________________________________________                                           פ/5750/20
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – הרחבת תחולת ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל לעדה הדרוזית)
 
תיקון סעיף 1
1.
בחוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי[1], בסעיף 1(ג), אחרי "לעם היהודי" יבוא "ולכל מי שקשר את גורלו עם מדינת ישראל".
דברי הסבר
מטרת הצעת חוק זו היא להרחיב את תחולת ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל כפי שמוגדרת בחוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, כך שתכלול גם את העדה הדרוזית שקשרה את גורלה עם מדינת ישראל עוד בטרם הקמתה, היתה שותפה להקמת המדינה, ואף מחויבת לשרת בצה"ל משנת 1956, על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986.
בני העדה הדרוזית הביעו את נאמנותם למדינה עוד בטרם הקמתה. תרומתם ניכרת בבניין הארץ, בחיזוק הביטחון ובעיצוב פני החברה הישראלית כחברה שוויונית ומגוונת. הדרוזים ממלאים את מחויבותם לשרת בצבא ההגנה לישראל, ושומרים על שיעורי התגייסות גבוהים בצבא בכלל, ובקצונה הבכירה בפרט. 86% מהעדה הדרוזית מתגייסים כיום לצה"ל, מה שהופך אותם למגזר בעל שיעורי הגיוס הגבוהים ביותר בישראל. "ברית דמים" נכרתה בין בני העדה הדרוזית למדינת ישראל, והעדה שכלה רבים מבניה במלחמות ישראל ובשירותם הצבאי. ברית זו עמדה במבחנים רבים ונשארה איתנה.
לפיכך אך נכון ומחויב המציאות שהמדינה תרחיב את ההגדרה העצמית הלאומית ותכלול בה גם את העדה הדרוזית, כפי שמוצע בהצעה זו.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בחשוון התשע"ט – 22.10.18
 
[1]  ס"ח התשע"ח, עמ' 898.