הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק) של מפלגת הרשימה המשותפת

היום, שני 29.12.2018 הונחה על שולחן הכנסת  הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי  (תיקון – ביטול החוק). הצעת חוק זו מבקשת לבטל את חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, שאושר במליאת הכנסת ביום 19 ביולי 2018

מספר פנימי: 2074716
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת     
יוסף ג'בארין
                                                ג'מעה אזברגה                                            סעיד אלחרומי   טלב אבו עראר                                            עבד אל חכים חאג' יחיא                              עאידה תומא סלימאן  איימן עודה                                                   מסעוד גנאים                                                 אחמד טיבי         דב חנין                                                 ניבין אבו רחמון
              
______________________________________________                                           
                                                   פ/5776/20
 
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי  (תיקון – ביטול החוק)
 
ביטול החוק
1.
חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי[1] – בטל.
דברי הסבר
       הצעת חוק זו נועדה לבטל את חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, שאושר במליאת הכנסת ביום 19 ביולי 2018, שכן חוק יסוד זה סותר עקרונות דמוקרטיים מהותיים וערכי זכויות אדם, ובפרט את הזכות לשוויון בין כלל האזרחים.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5775/20).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
      כ' בחשוון התשע"ט – 29.10.18
 
[1] ס"ח התשע"ח, עמ' 898.