הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – הוספת מחויבות לשוויון זכויות) של ח"כ בני בגין

הצעת חוק זו של ח"כ בני בגין (הליכוד) מבקשת בכדי להשלים את החקיקה בהתאם לאמור בהכרזת העצמאות ועל פי רוחה, לתקן את חוק היסוד ולהוסיף לו את התיבה הנכללת בהצעת חוק-יסוד זו.

הכנסת העשרים

יוזם:          חבר הכנסתזאב בנימין בגין
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5725/20
 
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – הוספת מחויבות לשוויון זכויות)
 
תיקון סעיף 1
1.      
בחוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי‏[1], בסעיף 1(ב), אחרי "שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית" יבוא "ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה".
דברי הסבר
חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי שנחקק בכנסת בסיום כנס הקיץ האחרון אינו כולל את המחויבות של המדינה לשוויון זכויות לכל אזרחיה. מחויבות זאת מקבלת ביטוי מפורש ומפורט בהכרזת העצמאות, ועל פיה מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות."
כדי להשלים את החקיקה בהתאם לאמור בהכרזת העצמאות ועל פי רוחה, מוצע לתקן את חוק היסוד ולהוסיף לו את התיבה הנכללת בהצעת חוק-יסוד זו.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בחשוון התשע"ט – 15.10.18
 
 
 
[1] ס"ח התשע"ח, עמ' 898.

שינוי גודל גופנים