הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק) של ח"כ יוסף ג'בארין.

היום, שני 8.6.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק) של ח"כ יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת).

הצעת החוק מבקשת לבטל את חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

מספר פנימי: 2088361
הכנסת העשרים ושלוש

יוזם: חבר הכנסת יוסף ג'בארין
______________________________________________
פ/1116/23

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק)

ביטול החוק 1. חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי – בטל.
דברי הסבר
הצעת חוק זו מבקשת לבטל את חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, שאושר במליאת הכנסת ביום 19.7.18.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5775/20), על ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5776/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5875/20); על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי כנסת (פ/214/22), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/911/22) ועל ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1149/22); ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/11/23) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/332/23).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התש"ף – 8.6.20