הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק) של ח"כ ניצן הורוביץ

היום, שני 8.6.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק) של ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ).

הצעת החוק מבקשת בטל את חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

 

מספר פנימי: 2087574
הכנסת העשרים ושלוש

יוזם: חבר הכנסת ניצן הורוביץ
______________________________________________
פ/1117/23

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – ביטול החוק)

ביטול החוק 1. חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי – בטל.
דברי הסבר
הצעת חוק זו נועדה לבטל את חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי שהתקבל במהלך כוחני והליך פוליטי בעייתי. קבלת החוק היא תוצאה של מסכת לחצים פוליטיים שעוררה ביקורת, בין השאר, בקרב לא מעט מחברי הכנסת שנאלצו להצביע עבורו ואף איננו משקף הסכמה רחבה בחברה ובכנסת. כמו כן, החוק איננו כולל את ערך השוויון ואיננו מגדיר את מדינת ישראל כדמוקרטיה.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5775/20), על ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5776/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5875/20); על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי כנסת (פ/214/22), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/911/22) ועל ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1149/22); ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/11/23), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/332/23) ועל ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין (פ/1116/23).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התש"ף – 8.6.20