הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל – מניעת פגיעה בערכים דתיים המשותפים ליהדות, לאיסלאם ולנצרות

הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון – מניעת פגיעה בערכים דתיים)

בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל ניתן מעמד מיוחד לירושלים כעיר עם צביון מיוחד לשלוש הדתות, יהודים, מוסלמים ונוצרים. מאחר ובשנים האחרונות נוצר מצב מאוד עדין בו מיעוט קטן מנסה לפגוע בצביון זה ובסמל שמסמלת ירושלים כעיר קדושה לשלוש הדתות, ישנו צורך דחוף לקבוע בחוק כי רשות הפועלת על פי דין תהיה רשאית לדון ולמנוע את הפגיעה בערכים דתיים המשותפים ליהדות, לאיסלאם ולנצרות.

הוספת סעיף 3א    1.    בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל , אחרי סעיף 3 יבוא: 

        "מניעת פגיעה בערכים דתיים"    3א.    רשות הפועלת על פי דין תביא בכלל שיקוליה מניעת פגיעה בערכים דתיים המשותפים ליהדות, לאיסלאם ולנצרות."

דברי הסבר

בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל ניתן מעמד מיוחד לירושלים כעיר עם צביון מיוחד לשלוש הדתות, יהודים, מוסלמים ונוצרים. מאחר ובשנים האחרונות נוצר מצב מאוד עדין בו מיעוט קטן מנסה לפגוע בצביון זה ובסמל שמסמלת ירושלים כעיר קדושה לשלוש הדתות, ישנו צורך דחוף לקבוע בחוק כי רשות הפועלת על פי דין תהיה רשאית לדון ולמנוע את הפגיעה בערכים דתיים המשותפים ליהדות, לאיסלאם ולנצרות.
הצעת חוק זהה הנחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1715/17).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בשבט התשע"ב – 20.2.12