הצעת חוק יסוד: חופש הדת והמצפון

ההצעה לחוק היסוד, אשר הוגשה ע"י סיעת מרצ, באה להסדיר בחוק את זכויות האזרח בעת מפגש בין דתו ואמונתו לבין מוסדות המדינה כדוגמת נישואין, גירושין, קבורה ועוד.
מתוך דברי ההסבר להצעת חוק היסוד: 
עקרון עליונות החוק האזרחי אינו מעוגן בחקיקתה ובמנהגה המשפטי של מדינת ישראל, ויחסי דת ומדינה אינם מוסדרים בחוקתה. משברים רבים עברו על מדינת ישראל כתוצאה מהעמימות הקיימת בתחום זה. היום היעדר הצבת גבולות ברורים בין התחום הציבורי לבין התחום של חופש המצפון והדת מאיים על יכולת קיומה של ישראל הן כמדינה דמוקרטית והן כמדינה בעלת צביון יהודי."