הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן (תיקון – יהודים מארצות ערב ומארצות האסלאם), התשע"ז–2017

הצעת החוק של ח"כ קסניה סבטלובה (המחנה הציוני) מבקשת לשנות לשנות את שמו של היום ליום לציון היציאה והגירוש של יהודים מארצות ערב ומארצות האסלאם.

מספר פנימי: 2011917
הכנסת העשרים

יוזמת:        חברת הכנסתקסניה סבטלובה
              
______________________________________________                                         
                                             פ/3909/20
 
הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן (תיקון – יהודים מארצות ערב ומארצות האסלאם), התשע"ז–2017
 
תיקון שם החוק
1.
בחוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014[1] (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "ומאיראן" יבוא "ומארצות האסלאם".
תיקון מונח
2.
בחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "ומאיראן" יבוא "ומארצות האסלאם".
דברי הסבר
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014, הקובע את יום ה-30 בנובמבר כיום ציון לאומי, יצר מציאות שבה סיפורם של יהודי המזרח מונצח ומסופר באופן רשמי. המלאכה עוד רבה כדי שסיפורם יקבל את המיקום הראוי לו כחלק מהנראטיב הציוני, אך הצעד הראשון נעשה.
אולם, בחוק המקורי נעדר מיקומם של אלו שעלו מארצות מוסלמיות שאינן ארצות ערב או איראן, ועל כן מוצע לשנות את שמו של היום ליום לציון היציאה והגירוש של יהודים מארצות ערב ומארצות האסלאם.
כך, יתייחס יום הציון האמור גם ליהודים שעלו מאותן הסיבות למדינת ישראל, וביניהם  לכ-55,000 יהודים שעלו מטורקיה בסמוך לקום המדינה, כ-4,000 יהודים שעלו מאפגניסטאן בשנים 1951 עד 1967 וכ-3,000 יהודים שעלו מפקיסטן באותן השנים.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בשבט התשע"ז – 20.2.17
 
 
[1] ס"ח התשע"ד, עמ' 585.