הצעת חוק יום זיכרון ממלכתי בט' באב

הצעת החוק אשר הוגשה ע"י חבר הכנסת יינון מגל וקבוצת חברי כנסת נוספים מציעה להגדיר את יום ט' באב כיום זיכרון ממלכתי אשר בו יציינו כלל מוסדות המדינה ובסיסי צה"ל את חורבן בית המקדש, ויורידו את דגל המדינה לחצי התורן.
מתוך דברי ההסבר לחוק:
"מדינת ישראל היא מדינה מיוחדת. היא בהגדרתה יהודית ודמוקרטית. לא ייתכן כי ביום האבל הלאומי על חורבן בתי המקדש לא יורד הדגל לחצי התורן. אין בכוונת חוק זה לחייב טקסים כל שהם ביום ט' באב אלא רק לציין את יום הזיכרון באופן כלשהו, ולו סמלי."