הצעת חוק: 'יום העלייה'- יום ציון לאומי לתרומתה של העלייה והעולים למדינת ישראל

העלייה לארץ ישראל היתה ועודנה נכס צאן ברזל לשמירת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולביסוסה לעתיד שגשוגה של מדינת ישראל הושג, בין השאר, הודות לאותם אלו שעזבו את שהיה להם בניכר ועלו לארץ ישראל. יתרה מכך, העלייה לישראל היא סמל להיסטוריה היהודית בה היהודים קיימו את חייהם בארץ ישראל.
בהצעת חוק זו מוצע לקבוע יום ציון לאומי לתרומתה של העלייה והעולים למדינת ישראל, באמצעות פעולות מגוונות, הן בתחום החינוך והן בתחום התרבות. הצעת החוק באה לקדם את שילוב התרבויות בחברה הישראלית המגוונת, ברוח החינוך לקבלת השונה ותרומת העולים למדינת ישראל.
יום העלייה יצוין ביום עשרה בניסן, שהוא היום בו יהושע בן נון צלח את נהר הירדן יחד עם כל בני ישראל. כמו כן ניתן להחשיבו כעלייה הראשונה של כלל ישראל.

הצעת חוק יום העלייה, התשע"ד-2014

מטרה    
1.    מטרתו של חוק זה להכיר באמצעות יום ציון לאומי בחשיבותה של העלייה בעבר, בהווה ובעתיד, כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב תרבותית.
ציון יום שנתי ממלכתי   
2.    (א)    יום העלייה יצוין מדי שנה ביום עשרה בניסן (להלן – יום העלייה).   
       (ב)    חל יום העלייה ביום חג, מנוחה, שבתון, יום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני אחד מהימים האמורים, רשאית הממשלה לקבוע מועד אחר הסמוך ליום העלייה.    
       (ג)    יום העלייה יצוין – 
            (1)    בדיון מיוחד בכנסת ישראל;
            (2)    בישיבת הממשלה;
            (3)    בבית הנשיא;
            (4)    במערכת החינוך;   
       (ד)    שר העלייה והקליטה, באישור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, רשאי לקבוע מקומות נוספים שבהם יצוין יום העלייה.

דברי הסבר
העלייה לארץ ישראל היתה ועודנה נכס צאן ברזל לשמירת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולביסוסה לעתיד. כבר מימיה הראשונים של הציונות המודרנית הוכרה העלייה כערך עליון אותו יש לשמר ואף לחזק, תוך העברתו מדור לדור.
שגשוגה של מדינת ישראל הושג, בין השאר, הודות לאותם אלו שעזבו את שהיה להם בניכר ועלו לארץ ישראל. יתרה מכך, העלייה לישראל היא סמל להיסטוריה היהודית בה היהודים קיימו את חייהם בארץ ישראל, גורשו ממנה, אך לא זנחו אותה לרגע וחזרו אליה, לביתם ההיסטורי, כחלק מהפלא הציוני והלאומי.
בהצעת חוק זו מוצע לקבוע יום ציון לאומי לתרומתה של העלייה והעולים למדינת ישראל, באמצעות פעולות מגוונות, הן בתחום החינוך והן בתחום התרבות. הצעת החוק באה לקדם את שילוב התרבויות בחברה הישראלית המגוונת, ברוח החינוך לקבלת השונה ותרומת העולים למדינת ישראל.
יום העלייה יצוין ביום עשרה בניסן, שהוא היום בו יהושע בן נון צלח את נהר הירדן יחד עם כל בני ישראל. כמו כן ניתן להחשיבו כעלייה הראשונה של כלל ישראל.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2504/18), ועל ידי חבר הכנסת רוברט טיבייב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2919/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת אברהם מיכאלי ויעקב מרגי (פ/1783/19) ועל ידי חבר הכנסת יואל רזבוזוב (פ/2381/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר ב' התשע"ד – 19.3.14

שינוי גודל גופנים