הצעת חוק יום המנוחה השבועי

הצעת החוק אשר הוגשה על ידי חבר הכנסת מיק זוהר יחד עם חברי הכנסת יינון מגל ודוד אמסלם מציעה לקבוע איסור על פתיחת בתי עסק (פירוט ההגדרה בגוף החוק) בשבת. חוק זה יהווה מאין יישור קו בתחום בו עד כה כל רשות מקומית הגדירה הנחיות ותקנות בתחומה וגם הייתה אמונה על אכיפת התקנות דבר אשר יעבור לסמכותו של משרד הכלכלה לפי הצעת חוק זו.   
מתוך דברי ההסבר להצעת החוק:
ברמה הערכית והתרבותית, לאופיו של יום המנוחה השבועי יש משמעות סמלית, תרבותית וערכית ראשונה במעלה. הניסיון הישראלי והגלובלי מלמד שבמקרים רבים תרבות הצריכה מביסה לא אחת חלופות אחרות לניצול זמן פנוי. לכן, מן הראוי להציב גבולות לפעילות המסחרית-צרכנית, ולבלימת זליגתה מימי החול אל ימי המנוחה והפיכת ימי המנוחה לימים של מסחר קניות ועבודה, עוד לפני שנוהג זה יקנה שביתה בתרבות הישראלית."

שינוי גודל גופנים