הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), של ח"כ יוראי להב הרצנו

היום, שני 7.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), התש"ף–2020 של ח"כ יוראי להב הרצנו (יש עתיד).

הצעת החוק מבקשת למנוע כניסה של גופים ועמותות לבתי הספר, אשר מעבירים פרשנות אחת של היהדות, בזים לאורח החיים החילוני או מעבירים תכנים שיש בהם הסתה לגזענות, נטייה מינית והדרת נשים, ולהגן מפני הדברים האמורים גם במסגרת התוכנית הלימודים הרשמית.

מספר פנימי: 2144554

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:           חבר הכנסת            יוראי להב הרצנו

______________________________________________

פ/2033/23

 

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), התש"ף–2020

הוספת סעיף 2א 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג1953[1], אחרי סעיף 2 יבוא:
    "איסור פעילות
שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים
2א. מוסד חינוך ממלכתי לא יאפשר ללמד ולקיים בתחומו פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה אחד מאלה:
              (1)      כפירה במושכלות מדעיים מקובלים בשם הדת, לימוד הלכתי של דת והנחיה ליישום פרקטיקות דתיות;
              (2)      ניסיונות להחזרה בתשובה או עידוד אורח חיים דתי על פני אורח חיים חילוני, במסווה של דיון פתוח ושוויוני בשאלות דת ומדינה;
              (3)      עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן;
              (4)      הפרדת בנות מבנים מטעמי דת, במסווה של קבלת האחר."

 

דברי הסבר

במשך שנים, גופים חיצוניים נכנסים לתוך מוסדות החינוך, באישור המנהלים ומשרד החינוך, במטרה להנחיל דרך החינוך השקפות עולם דתיות וחיובים הלכתיים, ולגרום לחזרה בתשובה של התלמידים החילוניים, וזאת במסווה של פעילות העשרה חינוכית. ארגונים אלו, ניגשים למשימה מתוך נקודת מוצא שמי שיושב בתוך בתי הספר הוא ללא ערכים והיהדות שלו נחותה וריקה מכל תוכן, דבר היוצר תחושה קשה בקרב צוותי ההוראה, התלמידים והוריהם.

פעילות זו מתווספת לחומרי לימוד ולמורים, במסגרת תוכנית הלימודים הפורמלית, שבשל היעדר הגנה מוגדרת בחוק מציגים את הזהות היהודית-אמונית כזהות הנורמטיבית והרצויה, ואינם מכבדים את זהותם החילונית של התלמידים והתלמידות הפוקדים את מוסדות החינוך הממלכתיים.

מטרת הצעת החוק היא ליצור מרחב שבו יש קיום בכבוד של כל התלמידים – בעלי כל האמונות והתפיסות, הדתיות והחילוניות. לכן, מוצע למנוע כניסה של גופים ועמותות לבתי הספר, אשר מעבירים פרשנות אחת של היהדות, בזים לאורח החיים החילוני או מעבירים תכנים שיש בהם הסתה לגזענות, נטייה מינית והדרת נשים, ולהגן מפני הדברים האמורים גם במסגרת התוכנית הלימודים הרשמית.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת (פ/4443/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח באלול התש"ף – 7.9.20

 

שינוי גודל גופנים