הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), התשע"ז-2017 של ח"כ זהבה גלאון

היום, שני 24.7.2017 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), התשע"ז-2017 של ח"כ זהבה גלאון (מרצ). הצעת החוק מבקשת ליצור מרחב המאפשר קיום בכבוד של התלמידים כולם, בעלי כל האמונות והתפיסות הדתיות והחילוניות.

מספר פנימי: 2016761
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת    
זהבה גלאון                                      יוסי יונה                                קסניה סבטלובה                                  דב חנין                                          מרב מיכאלי                                   יעל גרמן                                    מיכל רוזין                                      תמר זנדברג                                  יואל חסון       
______________________________________________                                          
                                             פ/4443/20
 
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), התשע"ז–2017
 
הוספת סעיף 2א
1.
בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953[1], אחרי סעיף 2 יבוא:
 
 
"איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים
2א.
מוסד חינוך ממלכתי לא יאפשר לקיים בתחומו  פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה אחד מאלה:
 
 
 
 
 
 
 
(1)      כפירה במושכלות מדעיים מקובלים בשם הדת, לימוד הלכתי של דת ויישום פרקטיקות דתיות;
 
 
 
 
 
 
 
(2)      ניסיונות להחזרה בתשובה או עידוד אורח חיים דתי על פני אורח חיים חילוני, למעט דיון פתוח ושוויוני בשאלות דת ומדינה;
 
 
 
 
 
 
 
(3)      עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן;
 
 
 
 
 
 
 
(4)      הפרדת בנות מבנים מטעמי דת."
דברי הסבר
בשנים האחרונות, תופסים לימודי יהדות אורתודוקסית במוסדות החינוך הממלכתיים את מקומם של לימודי הדמוקרטיה, ההעשרה, זכויות האדם והמדעים.
רבנים, בנות שירות, עמותות וגופים חיצוניים נכנסים למוסדות כאמור, באישור המנהלים ומשרד החינוך במטרה להנחיל דת, הלכה והחזרה בתשובה לתלמידים החילוניים, וזאת במסווה לפעילות העשרה חינוכית.
החינוך הממלכתי בישראל עובר תהליך "הדתה" מכוון, והתלמידים החילוניים בישראל נאלצים לספוג בעל כורחם מסרים הסותרים את אמונתם והשקפת עולמם. יש ליצור מרחב המגן ומאפשר קיום בכבוד של התלמידים כולם, בעלי כל האמונות והתפיסות הדתיות והחילוניות, ולשם כך יש להפסיק את הכפייה הדתית הממוסדת במוסדות החינוך הממלכתיים.
חמורה במיוחד התופעה של כניסתם של גופים ועמותות אורתודוקסיים לבתי הספר, גופים המעבירים פרשנות אחת בלבד של היהדות, בזים לאורח החיים החילוני, ומעבירים לתלמידים מסרים שיש בהם הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן, ועידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם מינית או זהותם מגדרית.
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' באב התשע"ז – 24.7.17