הצעת חוק חינוך ממלכתי (איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים) של ח"כ איציק שמולי.

היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך רשמיים), התש"ף–2019 של ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת כי מוסד חינוך רשמי לא יאפשר לקיים בתחומו פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן.

מספר פנימי: 2082187

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:          חבר הכנסת            איציק שמולי

 

______________________________________________

פ/887/22

 

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך רשמיים), התש"ף–2019

 

הוספת סעיף 2א 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953[1], אחרי סעיף 2 יבוא:
    "איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים 2א. מוסד חינוך רשמי לא יאפשר לקיים בתחומו   פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן."

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה נרחבת של עידוד תוקפנות, הפליה ושנאה כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית.

לכן יש להוקיע תופעה זו בקרב החברה בכלל ובבתי ספר, אשר להם חשיבות רבה בעיצוב דמותם של התלמידים, בפרט. ראוי שבית הספר יהיה מקום שבו מקנים חינוך לסובלנות ולקבלת השונה. בשל כך, יש לוודא כי לא תינתן האפשרות להעביר מסרים המעודדים את שנאת האחר.

מוסד חינוך רשמי לא יאפשר לקיים בתחומו פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/362/21).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/4443/20; הוסרה מסדר היום ביום ד' בטבת התשע"ט ( 12 בדצמבר 2018)).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בחשוון התש"ף – 25.11.19