הצעת חוק חינוך ממלכתי (איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך רשמיים) של ח"כ עידן רול

היום, שני 8.6.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך רשמיים), התש"ף–2020 של ח"כ עידן רול (יש עתיד-תל"ם).

הצעת החוק מבקשת להוקיע את התופעה הנרחבת של עידוד תוקפנות, הפליה ושנאה כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית.

 

מספר פנימי: 2088326

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:     חברי הכנסת           עידן רול
יאיר לפיד

______________________________________________

פ/1178/23

 

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך רשמיים), התש"ף–2020

 

הוספת סעיף 2א 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953[1], אחרי סעיף 2 יבוא:
    "איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים 2א. מוסד חינוך רשמי לא יאפשר לקיים בתחומו   פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן."

 

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה נרחבת של עידוד תוקפנות, הפליה ושנאה כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית.

לכן יש להוקיע תופעה זו בקרב החברה בכלל ובבתי ספר, אשר להם חשיבות רבה בעיצוב דמותם של התלמידים, בפרט. ראוי שבית הספר יהיה מקום שבו מקנים חינוך לסובלנות ולקבלת השונה. בשל כך, יש לוודא כי לא תינתן האפשרות להעביר מסרים המעודדים את שנאת האחר.

מוסד חינוך רשמי לא יאפשר לקיים בתחומו פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/362/21) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/887/22).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בסיוון התש"ף – 8.6.20