הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון – ביטול החוק), התשע"ט–2019 של ח"כ תמר זנדברג

היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון – ביטול החוק), התשע"ט-2019 של ח"כ תמר זנדברג (מרצ).

הצעת החוק מבקשת, לבטל את החוק כאמור ולאפשר חופש דת ומצפון לכל אזרח ואזרחית, ככתוב במגילת העצמאות.

מספר פנימי: 2078722

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזמים:      חברי הכנסת         תמר זנדברג
                                          אילן גילאון
                                          מיכל רוזין
                                עיסאווי פריג'

 

______________________________________________

פ/211/21

הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון – ביטול החוק), התשע"ט­–­­­­2019

ביטול החוק 1. חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986[1] – בטל.

דברי הסבר

מדינת ישראל איננה מדינת הלכה אשר מתקיימת בה חובת שמירת מצוות בפרהסיה, וההחלטה אם לאכול כשר או לשמור על מצוות ומנהגים היא החלטה אישית שאין לה מקום בחוקיה של מדינה דמוקרטית. לפיכך, חוק עם סנקציות פליליות כדוגמת חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986 (להלן­ – החוק), שבמסגרתו נשלחים פקחים של רשויות האכיפה אחרי בעלי עסקים המוכרים לחם או פיתה הוא חוק מיותר. כמו כן, החוק פוגע בזכויותיהם של אזרחיה הלא יהודים של המדינה, המתגוררים באזורים שבהם הוא נאכף. החוק נחקק בשנת 1986 במסגרת מאבקי כוחות פוליטיים בכנסת ומעולם לא היה חלק מה״סטטוס קוו״ ולכן ביטולו לא יפר אותו – שמירת מסורת חג הפסח התקיימה במדינת ישראל לפני חקיקתו של החוק ותמשיך גם לאחר ביטולו.

אשר על כן, לכל אישה ואיש יש זכות לבחור כיצד לנהוג בחגי ישראל. במדינה דמוקרטית, אין ולא תהיה שום חובה לקיים את מנהגי החג, לא בבית ולא ברשות הציבור. עבור מנהגים, מסורות ומצוות רבות אחרות בחגי ישראל, חשובות ומחמירות ככל שיהיו, אין שום חוק אשר כופה על הציבור את קיומן, ואין כל הצדקה לחרוג מכך במנהג זה. החוק לא נולד כדי לכבד מנהג יהודי, אלא כדי להפעיל כוח וכפיה. על כן, מטרתה של הצעת החוק היא לבטל את החוק כאמור ולאפשר חופש דת ומצפון לכל אזרח ואזרחית, ככתוב במגילת העצמאות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יגאל יאסינוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2150), ועל ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/2265). על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/1910/17). על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2035/18), ועל ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/600/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ו בטבת התש"ע (12 בינואר 2010)). על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/446/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/4242/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באייר התשע"ט – 27.5.19

[1] ס"ח התשמ"ו, עמ' 220.

שינוי גודל גופנים