הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון – איסור מכירת חמץ גם שלא בפומבי), התש"ף–2020

מספר פנימי: 2088118

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           ינון אזולאי
                                                 יעקב טסלר
                                                 משה ארבל
                                     מיכאל מלכיאלי

______________________________________________

פ/1384/23

 

הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון – איסור מכירת חמץ גם שלא בפומבי), התש"ף–2020

 

תיקון סעיף 1 1. בחוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986[1], בסעיף 1, ברישא, המילה "בפומבי" – תימחק.

דברי הסבר

חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986, נחקק בשל פשרה ברוח הסטאטוס קוו. עם זאת, בתי עסק רבים מוכרים חמץ ואף מציגים את מוצר החמץ בבית העסק, דבר אשר פוגע בצביונה היהודי של מדינת ישראל וברגשותיו של הציבור המסורתי.

מסקרים שונים אף עולה כי למעלה מ- 80% מאזרחי מדינת ישראל אינם אוכלים חמץ בפסח, ואינם רוכשים חמץ. הדבר מעיד על כך שרוב הציבור מעוניין בהצנעת החמץ ובאיסור שיווקו.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/3715/17).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם רביץ ז"ל (פ/3714/17) ועל ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/3743/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/892/18) ועל ידי חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי כנסת (פ/1972/18).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בתמוז התש"ף – 29.6.20

[1] ס"ח התשמ"ו, עמ' 220.