הצעת חוק חג החגים, התשע"ז–2017 של ח"כ זוהיר בהלול ואחרים

ליום חג ישנה משמעות חברתית עמוקה, שכן הוא מסייע ללכידות החברה ויוצר לקהילה מרחב, מועד מפגש ותוכן משותף. מטרת מיסוד "חג החגים", המצוין מזה שנים רבות בחיפה, לייצר פלטפורמה מלכדת לכלל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית, אשר יוכלו להרגיש חלק מהקולקטיב בלי לוותר על זהותן הייחודית.

הצעת חוק חג החגים, התשע"ז–2017
 
מטרה
1.     
מטרתו של חוק זה לקבוע יום חג אזרחי כלל ישראלי על מנת לחגוג את הרב-תרבותיות של החברה הישראלית בחודש שבו נפגשים החגים של שלושת הדתות המרכזיות בישראל: חג החנוכה, חג המולד וחג הקורבן.
מועד ציון חג החגים
2.     
(א)      מדי שנה, ביום ה-15 בדצמבר, יקוים חג החגים.
 
 
(ב)       חל ה-15 בדצמבר ביום שבת, יצוין חג החגים ביום שלישי שלפניו.
פעולות לציון חג החגים
3.     
חג החגים יצוין –
 
 
 
(1)       בדיון מיוחד במליאת הכנסת;
 
 
(2)       באירוע מיוחד בעיר חיפה, המסמלת את החיים המשותפים בין הדתות;
 
 
(3)       בפעילויות חינוך בנושא חג החגים שיורה עליה שר החינוך;
 
 
(4)       בפעילויות נוספות שיורה עליהן שר התרבות והספורט.
ביצוע
4.     
שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה.
דברי הסבר
ליום חג ישנה משמעות חברתית עמוקה, שכן הוא מסייע ללכידות החברה ויוצר לקהילה מרחב, מועד מפגש ותוכן משותף.
במרחב הישראלי לא קיים חג מלכד לכלל האוכלוסייה הישראלית על גווניה – יהודים וערבים בני הדתות השונות וכן מגוון קבוצות אוכלוסייה – חרדים, דתיים לאומים ועוד.
 לוח השנה בישראל נשען בעיקרו על לוח השנה העברי, דבר המדיר כ-20% מאזרחי המדינה הערבים מהקולקטיב הישראלי, בעוד שימי הציון האזרחיים (יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה) מדירים בנוסף לאזרחים הערבים גם את האזרחים החרדים אשר נמנעים מלקחת חלק בימים אלה.
 מדינות רבות בעולם הבינו את חשיבותו של יום מאחד המייצר זהות אזרחית משותפת בחברה רב-תרבותית: בספרד ופולין מציינים את "חג החוקה", בקוריאה את "יום הילד", ביפן חוגגים את תחילת האביב ובקנדה מצוין "יום העבודה" המסמל את סוף הקיץ.
 היעדרו של יום ציון כלל ישראלי, הוא אמירה קשה המורה על חוסר רצון פוליטי לייצר גשר המחבר בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית וקולקטיב משותף לכל האזרחים.
מטרת מיסוד "חג החגים", המצוין מזה שנים רבות בחיפה, לייצר פלטפורמה מלכדת לכלל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית, אשר יוכלו להרגיש חלק מהקולקטיב בלי לוותר על זהותן הייחודית.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באדר התשע"ז – 6.3.17