הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח)

ביום א', 19 ביוני 2022 כ' בסיוון תשפ"ב, הועלתה בפני ועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), התשפ"ב 2021.

יוזמי הצעת החוק: חברי הכנסת משה גפני (יהדות התורה), אורי מקלב (יהדות התורה), יעקב אשר (יהדות התורה),
יצחק פינדרוס (יהדות התורה), ינון אזולאי (ש"ס) ומשה ארבל (ש"ס).

דברי ההסבר:

"חג הפסח הידוע בשמו המקראי "חג המצות", הוא החג שמסמל את לידת העם היהודי שבו הוא יצא מעבדות לחירות. לפי סקרים ומחקרים שנעשו בישראל, חג הפסח נחשב כחג חשוב ביותר בחגי ישראל, בקרב כל סוגי האוכלוסייה, כאשר רובו הגדול של העם היהודי, חוגג את חג הפסח ומקפיד על שמירת איסור אכילת חמץ בפסח, דתיים, מסורתיים וחילוניים. בניגוד לדיני כשרות בכל השנה, איסור אכילת חמץ בחג הפסח הוא חמור ביותר ואף דיני הכשרות בפסח מחמירים ביותר, כאשר חמץ בפסח אינו "בטל בשישים", כך שחמץ שייאכל בכלי אפילו בכמות מועטה מאוד, עלול לגרום לשלילת הכשרות מהכלים, באופן שימנע משומרי כשרות לאכול בכלים אלה. בנוסף, ישנו איסור מיוחד בפסח של "בל יראה ובל ימצא". במשך עשרות שנים, בתי החולים בישראל בהם ניתן שירות לציבור הרחב, לא אפשרו הכנסת חמץ בתקופת חג הפסח, וזאת כדי לאפשר לחולים לשמור על הכשרות בחג הפסח. כנגד ההוראה והסטטוס קוו שנהג במשך עשרות שנים שלא להכניס חמץ בפסח לבתי חולים, הוגשה עתירה לבג"ץ.

משמעותה של פסיקה זו היא שרוב אזרחי מדינת ישראל ששומרים על כשרות בפסח, לא יוכלו לקבל טיפול רפואי ולהיות מאושפזים בחג הפסח בבתי חולים. לאור האמור, מוצע לקבוע, איסור על החזקת או הכנסת חמץ בחג הפסח לבתי חולים. הוראה זו לא תחול על בתי חולים במגזר שאינו יהודי שאינם מחזיקים בתעודת כשרות כל השנה. כמובן שאין כל כוונה להכריח את החולים שאינם יהודים, לאכול מצות בפסח. לאור התפתחות טכנולוגיית המזון, ישנם כיום תחליפים כשרים לפסח לכל סוגי המזון לחמניות, עוגות, עוגיות וחטיפים, כך שבפועל אין גם כל פגיעה ממשית במי שאינו מעוניין לאכול מצות".

seder_Hakika_seder_hakika190622-26-27 (1)