הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – פשע שנאה), התש"ף–2020 של ח"כ איתן גינזבורג.

היום, שני 22.6.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – פשע שנאה), התש"ף–2020 של ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת להרחיב את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה כך שיכלול סוג נוסף של פגיעה בקבוצות, אשר מועדות לעיתים קרובות לגילויי שנאה כלפיהן וראויות בשל כך להגנות הקבועות בחוק. בסיסם של אותם גילויי אלימות עומדים מניעים של עוינות ושנאה כלפי קבוצות, בשל היותן קבוצות המאגדות בתוכן אנשים החולקים את אותה אמונה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית, ולא עוינות כלפי אדם פרטי באותן קבוצות.

 

מספר פנימי: 2140063

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           איתן גינזבורג
                                                 יעקב אשר
                                                 ינון אזולאי
                                                 אופיר כץ
                                                 קטי קטרין שטרית
                                                 בועז טופורובסקי

______________________________________________

פ/1292/23

 

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – פשע שנאה), התש"ף–2020

תיקון סעיף 1 1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970[1], בסעיף 1, בהגדרה ""פגיעת איבה"" אחרי פסקה (5) יבוא:
"(6)    פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל שנאה לקבוצה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית."

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה מדאיגה בחברה הישראלית המתבטאת במעשי אלימות כלפי קבוצות שונות בחברה. בבסיסם של אותם גילויי אלימות עומדים מניעים של עוינות ושנאה כלפי קבוצות, בשל היותן קבוצות המאגדות בתוכן אנשים החולקים את אותה אמונה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית, ולא עוינות כלפי אדם פרטי באותן קבוצות. לפיכך, מעשה אלימות כלפי אדם אך ורק בשל השתייכותו לקבוצה מסוימת הוא פשע שנאה מובהק. לרוב, קבוצות אלו אשר נעשים כלפיהן מעשי אלימות, ראויות להגנה מיוחדת עקב חשש מוגבר לעוינות, לפגיעה או לאלימות כלפי האנשים המשתייכים אליהן.

מוצע להרחיב את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה כך שיכלול סוג נוסף של פגיעה בקבוצות, אשר מועדות לעיתים קרובות לגילויי שנאה כלפיהן וראויות בשל כך להגנות הקבועות בחוק.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/670/19); על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/121/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/769/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2143/20) ועל ידי חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי כנסת (פ/2234/20); על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1354/22; פ/357/23).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ל' בסיוון התש"ף – 22.6.20