הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), של ח"כ יוראי להב הרצנו

היום, שני 3.8.2020 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), התש"ף–2020 של ח"כ יוראי להב הרצנו (יש עתיד).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי בכל טופס הניתן על ידי גוף ציבורי או על ידי גוף פרטי המציע שירות לציבור, לא תהיה התייחסות למין של ההורה, אלא אך ורק להיותו הורה.

מספר פנימי: 2142756

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          יוראי להב הרצנו

______________________________________________

פ/1731/23

 

הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), התש"ף–2020

 

פרטי ההורים 1. בטופס הניתן על ידי רשות ציבורית כהגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998[1] ועל ידי כל גוף המציע שירות ציבורי כהגדרתו בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000[2], במקום המונחים "אב ו"אם" יבואו המונחים "הורה 1" ו"הורה 2".

דברי הסבר

מטרתו של חוק זה היא לעגן במסגרת חוקית את הגיוון הקיים בתא המשפחתי במדינת ישראל, באופן שיהלום את זכותו של כל אדם לכבוד ולשוויון.

השינויים שחלו בהרכב התא המשפחתי בישראל, לצד הכרת הרשות בזכות האדם לחיי משפחה בהתאם לאמונתו ובחירתו, מחייבים את התאמת הניירת הרשמית שהייתה נהוגה עד כה, ואשר עוצבה על פי מודלים חברתיים-משפחתיים מיושנים, למגוון התאים המשפחתיים הקיימים כיום.

מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי בכל טופס הניתן על ידי גוף ציבורי או על ידי גוף פרטי המציע שירות לציבור, לא תהיה התייחסות למין של ההורה, אלא אך ורק להיותו הורה. החלפת השימוש בכינויים "אב" ו"אם" (על הטיותיהן השונות) בכינויים ניטרליים מסוג של "הורה 1" ו"הורה 2", תאפשר להפסיק את ההדרה של משפחות יחידניות ומשפחות חד-מיניות מהשיח הציבורי, החברתי והחינוכי. בכוחו של שינוי זה להפסיק את הפגיעה בהורים ובילדים שעומדים כיום נבוכים אל מול תיבות הסימון בטפסים שאינם מתאימים למבנה המשפחתי שלהם, ולקדם את הציבור הישראלי אל עבר שוויון חברתי.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באב התש"ף – 3.8.20

.