הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), של ח"כ יוראי להב הרצנו.

היום, שני 23.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), התשפ"א–2020 של ח"כ יוראי להב הרצנו (יש עתיד).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי בכל מסמך רשמי, לא תהיה התייחסות למין של ההורה, אלא אך ורק להיותו הורה.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:           חבר הכנסת            יוראי להב הרצנו

 

______________________________________________

פ/2421/23

 

הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), התשפ"א–2020

 

פרטי הורים 1. בטפסים הניתנים על ידי רשויות ציבוריות ומשרדים ממשלתיים לא תהיה התייחסות למין ההורה, במקום המונחים "אב" ו"אם" יבוא "הורה 1" ו"הורה 2".

 

דברי הסבר

מטרתו של חוק זה היא לעגן במסגרת חוקית את הגיוון הקיים בתא המשפחתי במדינה ישראל, באופן שיהלום את זכותו של כל אדם לכבוד ולשוויון.

השינויים שחלו בהרכב התא המשפחתי בישראל, לצד הכרת הרשות בזכות האדם לחיי משפחה בהתאם לאמונתו ובחירתו, מחייבים את התאמת הניירת הרשמית שהייתה נהוגה עד כה, ואשר עוצבה על פי מודלים חברתיים-משפחתיים מיושנים, למגוון התאים משפחתיים הקיימים כיום.

מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי בכל מסמך רשמי, לא תהיה התייחסות למין של ההורה, אלא אך ורק להיותו הורה. החלפת השימוש בכינויים "אב" ו"אם" (על הטיותיהן השונות) בכינויים ניטרליים מסוג של "הורה 1" ו"הורה 2", תאפשר להפסיק את ההדרה של משפחות יחידניות ומשפחות חד-מיניות מהשיח הציבורי, החברתי והחינוכי. בכוחו של שינוי זה להפסיק את הפגיעה בהורים ובילדים שעומדים כיום נבוכים אל מול תיבות הסימון בטפסים שאינם מתאימים למבנה המשפחתי שלהם, ולקדם את הציבור הישראלי אל עבר שוויון חברתי.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו (פ/1731/23 הוסרה מסדר היום ביום י"א בחשוון התשפ"א (29 באוקטובר 2020)).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בכסלו התשפ"א – 23.11.20