הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – שמירה על הכותל המערבי, הר הבית ומערת המכפלה)

ביום א', 2 לינואר 2022, כ"ט בטבת תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – שמירה על הכותל המערבי, הר הבית ומערת המכפלה).

ביום ד', 5 לינואר 2022, ג' בשבט תשפ"ב, הועלתה הצעת החוק בפני מליאת הכנסת להצבעה טרומית ולא התקבלה.

יוזמת הצעת החוק: חה"כ מאי גולן (ליכוד)

דברי ההסבר:

"חשיבתו וקדושתו של הכותל המערבי ידועים משכבר הימים. עם זאת ולמרות ההכרה רבת השנים בחשיבותו הגדולה של הכותל המערבי, מעמדו לא מוסדר במפורש בחקיקה ראשית, אלא בתקנות בלבד. בנוסף, הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי ומסמל את המקום הכי חשוב בקיומו ועצמאותו בארץ ישראל. שאיפתו של העם היהודי הייתה ונותרה לתקומה בארצו מולדתו ולחידוש ימיו כקדם, באותו המקום בדיוק שעמד בית המקדש שנחרב הר הבית.

למשמע ההודעה ברשת הקשר הצה"לית בתום מלחמת ששת הימים ושחרורה של ירושלים "הר הבית בידנו", חש כל יהודי באשר הוא צמרמורת עזה, הזיכרון צרוב בתודעתם ונימי נפשם של ישראלים רבים ומסמל את חזרתו של עם ישראל למקום הקדוש ביותר עבורו. מערת המכפלה, היא מקום קבורת אבותינו ואימהותנו אשר התהלכו בארץ ישראל לפני אלפי שנים והקימו את התשתית לחיינו כיום בארץ ישראל. מכוחם ומכוח זכותם בארץ, אנו חיים כאן היום במדינת ישראל הריבונית.

למרות זאת, הר הבית ומערת המכפלה אינם כלולים ברשימת המקומות הקדושים הרשמיים של מדינת ישראל, ולמעשה מעמדם אינו מוסדר ולא הוסדר מעולם. אי ההסדרה מהווה פגיעה קשה בזכויותיהם של יהודים ומפלה מהותית בינם לבין אוכלוסיות אחרות באתרים הקדושים. על כן, מוצע התיקון לחוק זה, כדי שיסדיר את מעמדם של הכותל המערבי, הר הבית ומערת המכפלה כמקומות קדושים במדינת ישראל."

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – שמירה על הכותל המערבי, הר הבית ומערת המכפלה)