הצעת חוק: השוואה זכויותיהם של זוגות ידועים בציבור לאלו של זוגות נשואים בנוגע לפיצויי פיטורים

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מתן פיצויי פיטורים עקב העתקת מקום מגורים לבני זוג ידועים בציבור), התשע"א–2011

מטרת החוק הינה לאפשר לבני זוג להקים בית בישראל, גם במחיר הקשה של עזיבת מקום עבודה מוסדר, ולצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה הכלכלית ממנה יסבלו בגין מעבר זה. לעניין זה לא קיים כל הבדל בין זוגות נשואים לזוגות ידועים בציבור. מובן כי צורכיהם של בני זוג ידועים בציבור למגורים משותפים והקמת משפחה משותפת, כמו גם מחויבותם ההדדית, זהה לזו של זוגות נשואים, על כן האבחנה הקבועה בחוק לעניין זה הינה אבחנה פסולה אשר אין לה מקום במציאות בה יותר ויותר זוגות בוחרים להסדיר את יחסיהם כידועים בציבור.
התיקון המוצע מתקן אפליה זו, ויקבע כי פיצויי פיטורים יינתנו לכל עובד או עובדת שיאלצו לעזוב את מקום עבודתם לישוב בו מתגורר בן זוגם המוכר. 

תיקון סעיף 8    1.    בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 , בסעיף 8, בפסקה (1), המילים "לרגל נישואיו – " – יימחקו, ואחרי "בן-זוגו" יבוא "לרבות הידוע בציבור".

 
דברי הסבר
 

התיקון המוצע בחוק פיצויי פיטורים נועד לבטל את האפליה הקיימת בזכויות במקום העבודה בין בני זוג שהינם נשואים, לבין בני זוג המוכרים כבני זוג ידועים בציבור.

כיום, מערך הזכויות והחובות החל על ידועים בציבור הינו מקביל לזה החל על זוגות נשואים. כך לדוגמא, מוסד הידועים בציבור מוכר על ידי הביטוח הלאומי, מעוגן בחוק הירושה, מוכר לצרכי מיסוי מקרקעין ועוד.
מטרת החוק הינה לאפשר לבני זוג להקים בית בישראל, גם במחיר הקשה של עזיבת מקום עבודה מוסדר, ולצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה הכלכלית ממנה יסבלו בגין מעבר זה. לעניין זה לא קיים כל הבדל בין זוגות נשואים לזוגות ידועים בציבור. מובן כי צורכיהם של בני זוג ידועים בציבור למגורים משותפים והקמת משפחה משותפת, כמו גם מחויבותם ההדדית, זהה לזו של זוגות נשואים, על כן האבחנה הקבועה בחוק לעניין זה הינה אבחנה פסולה אשר אין לה מקום במציאות בה יותר ויותר זוגות בוחרים להסדיר את יחסיהם כידועים בציבור.
התיקון המוצע מתקן אפליה זו, ויקבע כי פיצויי פיטורים יינתנו לכל עובד או עובדת שיאלצו לעזוב את מקום עבודתם לישוב בו מתגורר בן זוגם המוכר.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3897/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/337/18), ועל ידי דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/753/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"א – 16.5.11