הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה)

ביום א', 16 בינואר 2022, י"ד בשבט התשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה).

יוזמי הצעת החוק: חה"כ שלמה קרעי (ליכוד), חה"כ חווה אתי עטייה (ליכוד), ישראל אייכלר (יהדות התורה) ומשה אבוטבול (ש"ס).

דברי ההסבר:

"חוק השבות נוסח בימים שבהם ישראל היתה מדינה ענייה ונרדפת, ואיש לא העלה על דעתו שרבים יחפשו דרך להגר אליה מסיבות כלכליות (מתוך "מדינה קטנה לעם גדול" חיים נבון). יוזמי הצעת החוק מציעים לתקן את חוק השבות כך שייקבע בו כי נכד של יהודי שאינו יהודי בעצמו יהיה זכאי שבות רק אם הוא נרדף בשל מוצאו היהודי.

במתכונתו הנוכחית מאפשר חוק השבות, התש"י–1950, גם לנכד של יהודי לקבל מעמד וזכויות של עולה, אף אם הוא עצמו, ולעיתים אף אם הוריו, כבר אינם יהודים. מצב זה גורם לכך שהחוק מנוצל על ידי רבים שניתקו כל קשר עם העם היהודי ומסורתו, ובפועל מרוקן את החוק מכוונתו המקורית שהיא לפתוח את שערי המדינה ליהודי התפוצות.

מטרת תיקון זה היא לצמצם את זכויות בני המשפחה הנכנסים בגדרי החוק, באופן כזה שהצאצאים הזכאים לכך יהיו רק ילדיו של יהודי ולא נכדיו, על מנת למנוע את אחד האבסורדים הגדולים בספר החוקים הישראלי שהחוק היהודי המובהק ביותר נותן הכשר גורף לכניסת לא יהודים בשערי המדינה."

ביום ד', 19 לינואר 2022, י"ז בשבט התשפ"ב, הועלתה הצעת החוק להצבעה במליאת הכנסת. הצעת החוק אינה התקבלה בקריאה טרומית.

וועדת שרים 16.1-50