הצעת חוק השבות (תיקון – מיהו יהודי)

יום ראשון, 14 בנובמבר 2021,  י' בכסלו תשפ״ב, הונחה על שולחנה של וועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק השבות (תיקון – מיהו יהודי), תשפ"א – 2021. תיקון סעיף 4ב בחוק השבות, אחרי "או שנתגייר" יבוא "כהלכה".

יוזם הצעת החוק הינו: ח"כ איתמר בן גביר.

דברי ההסבר:

"במשך שנים רבות נמנעה הכנסת מלהגדיר את סוג הגיור שיוכר לעניין עליה לארץ מכוח חוק השבות. כידוע, הרבי מליובאוויטש נאבק רבות למען תיקונו של החוק, ולמען ההגדרה הברורה של גיור כהלכה. מאחר וסוגיה זו לא הוגדרה באופן ברור בחוק, השאלה הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון פעמים רבות ולאחרונה ניתן פסק דין בעניין. לדידם של שופטי בית המשפט העליון, כל עוד המחוקק לא הגדיר את פרשנות מושג הגיור, ניתן לכלול בו גם גיורים שאינם אורתודוקסים (בג"ץ 11013/05 נטליה דהן נ' שר הפנים).

לאור זאת, מוצא להוסיף את המילה "כהלכה" לאחר המילה "שנתגייר", כך שרק יהודי שנתגייר כהלכה יוכל לעלות לארץ מכוח חוק השבות. חוק זה יסיים את "גרירת הרגליים" ואת חוסר הכרעתה של הרשות המחוקקת, ויביא לביטול קביעתו של בית המשפט העליון, שכאמור נעשתה בשל אי הסדרת העניין בחקיקה."

הצעת חוק השבות (תיקון- מיהו יהודי)