הצעת חוק: הרבנות תחויב להעניק תשובה לבעל עסק שסורב לקבל תעודת כשרות תוך 30 יום בלבד

חוק איסור הונאה בכשרות מאפשר לבעל עסק שסורב לקבל תעודת כשרות לערער על כך בפני מועצת הרבנות הראשית. עם זאת, כיום החוק מחייב את המועצה להחליט בערר בתוך תקופה של מאה ימים. משך זמן זה הינו ארוך מאוד ביחס לזמן החלטה בערעור לעומת מוסדות אחרים, שם משך זמן ההחלטה הוא בין שבועיים לשלושה שבועות בלבד ועל כן גורם לעינוי דין מיותר.

לפי הצעת חוק זאת, יש לצמצם את התקופה למשך זמן של שלושים ימים, כך שלא ייגרם עינוי דין למערער מחד גיסא, ויינתן למועצת הרבנות הראשית משך זמן סביר לדון בכך בצורה מקיפה מאידך גיסא.

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – קיצור תקופת ההכרעה בערר), התשע"ה–2014

 

תיקון סעיף 12  

1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983 , בסעיף 12, במקום "מאה" יבוא "שלושים".

 

דברי הסבר

 

חוק איסור הונאה בכשרות מאפשר לבעל עסק שסורב לקבל תעודת כשרות לערער על כך בפני מועצת הרבנות הראשית. עם זאת, כיום החוק מחייב את המועצה להחליט בערר בתוך תקופה של מאה ימים. משך זמן זה הינו ארוך מאוד ביחס לזמן החלטה בערעור לעומת מוסדות אחרים, שם משך זמן ההחלטה הוא בין שבועיים לשלושה שבועות בלבד ועל כן גורם לעינוי דין מיותר. על כן באה הצעת החוק ומצמצמת את התקופה למשך זמן של שלושים ימים, כך שלא ייגרם עינוי דין למערער מחד גיסא, ויינתן למועצת הרבנות הראשית משך זמן סביר לדון בכך בצורה מקיפה מאידך גיסא.

 

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י' בחשוון התשע"ה – 3.11.14