הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – בחירת נציגים מהאזור)

יום ראשון, 7 לנובמבר 2021,  ג׳ בכסלו תשפ״ב, הונחה בפני וועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון בחירת נציגים מהאזור), תשפ"א 2021.

יוזמי הצעת החוק הינם: השר מתן כהנא, השרה איילת שקד, ח"כ ניר אורבך, ח"כ אביר קערה, ח"כ עמיחי שיקלי וח"כ עידית סילמן.

דברי ההסבר:

"האסיפה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית לישראל מורכבת מרבנים ונציגי ציבור מהערים הגדולות, מהמועצות האזוריות, ומהישובים הגדולים. כמו כן חברים בה גם ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות ושל המועצות המקומיות הגדולות. מוצע לקבוע בחוק כי במניין הישובים המוצגים באסיפה הבוחרת יכללו גם נציגי ישובים מיהודה ושומרון, כאשר מפתח הייצוג של ישובי יהודה ושומרון בהתאם לגודל האוכלוסייה – יהא זהה למפתח הקבוע בחוק ליישובים בישראל".

הצעת חוק הרבנות הראשית