הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התש"ף–2020

מספר פנימי: 2086056

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          אלעזר שטרן

 

______________________________________________

פ/360/23

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התש"ף–2020

תיקון סעיף 7 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1], בסעיף 7, פסקה (7) –  תימחק.

דברי הסבר

הרבנים הראשיים לישראל נבחרים על ידי האסיפה הבוחרת, אשר מורכבת מנציגי ציבור ונציגים רבניים. סעיף 7 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 (להלן – החוק), קובע מי יהיו הרבנים באסיפה הבוחרת, וביניהם בפסקה (7) נקבע שגם הרב הצבאי הראשי וסגנו יהיו חלק מנציגי הרבנים.

הצעת החוק מבקשת לבטל את סעיף 7(7) לחוק מן הסיבה שכשם שאף נושא משרה ציבורית שאינו נבחר ציבור, אינו רשאי ליטול חלק בבחירות, אין זה ראוי שקצינים בצה"ל יהיו מעורבים בבחירות של רבנים ראשיים – בחירות אשר במהותן סובבות סביב סוגיות פוליטיות. לפיכך מוצע להסיר את הרב הצבאי הראשי וסגנו מנציגי הרבנים באסיפה הבוחרת.

הצעות חוק זהות הונחה על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2315/20; פ/248/22).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' באייר התש"ף – 26.4.20

 

 

 

 

[1]  ס"ח התש"ם, עמ' 90.